مقاله

خلاصه

سایز استاندارد چرخ صندلی اداری 2 الی 3 اینچ می باشد. پین چرخ می تواند بسته به نوع پنج پر رزوه دار یا ساده باشد. بزرگتر بودن سایز چرخ (حداکثر تا 3 اینچ) می تواند به راحت تر چرخیدن آن کمک کند. نکته قابل توجه اینکه چرخ باید بتواند به صورت 360 درجه حول محور خود بچرخد.

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ بهمن
2893بازدید
استانداردهای چرخ

KeyhanGostar