مقاله

خلاصه

ارگونومی علم طراحی ابزار و تجهیزات محل کار برای کاهش ناراحتی، فشار و خستگی کارکنان و جلوگیری از صدمات ناشی از کار است. برای مثال زاویه مانیتور کامپیوتر یا ارتفاع میز را در نظر می گیرد. درک ارگونومی می تواند با تنظیم ابزارها برای کاربر، و تأکید بر وضعیت بدنی مناسب برای کاهش تأثیر حرکات تکراری، از اکثر آسیب های محل کار جلوگیری کند. استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی به سرعت در حال تغییر در محیط کار مدرن، نیاز به ارگونومی را بسیار افزایش داده است. میز، صندلی، مانیتور، صفحه کلید و نور همه باید هنگام ایجاد یک فضای کاری، چه در دفتر یا در خانه، ارزیابی شوند. مبلمان اداری به طور سنتی حالت‌های ثابت و حرکت کم را تشویق می‌کنند.. یک صندلی ناهارخوری عمودی ممکن است ارگونومیک تلقی نشود، اما در محیط مناسب، مانند یک اتاق ناهارخوری که به ندرت استفاده می شود، نقش خود را کاملاً ایفا می کند. در محیط اداری که در آن افراد نیاز به نشستن طولانی مدت دارند، همین نوع صندلی می تواند مشکلاتی را به دلیل عدم پشتیبانی در نواحی کمر و زاویه ایستا ایجاد کند. به همین دلیل ارگونومی ضعیف عدم هماهنگی بین محیط، کار و تجهیزات را توصیف می کند.

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان
6067بازدید
ارگونومی در محیط کار

KeyhanGostar