دسته های صندلی اداری مدل های بسیار متنوعی دارند که بعضی از آنها قابل تنظیم و بعضی دیگر غیرقابل تنظیم هستند.

جنس انها می تواند پلاستیکی، فلزی و ... باشد.