پنج پرها پلاستیکی، آلومینیومی یا فولادی هستند که در مدل های مختلف صندلی بنا به طراحی آن استفاده می شود.