جک صندلی آرایشگاهی

-

KP004
وزن 5.5 kg
طول 310 mm
کورس 140 mm
فشار 200 kg

محصولات مشابه