جک صندلی آرایشگاهی

-

KP001
وزن 7.2 kg
طول 315 mm
کورس 140 mm
فشار 200 kg

محصولات مشابه